OK

 

رونمايي محصولات آريا ديزل
آريا ديزل موتور پيش از تحريم ها رنو پريم 440 را در خط توليد خود داشت. اما با برقراري تحريم ها فرايند ورود سري جديد محصولات رنو تراکس به درهاي بسته خورد. حال پس از برجام سه رنج C، K و T به عنوان اولين سري محصولات توليدي رنو تراکس در خطوط توليد آريا ديزل موتوررو نمايي شدند. کشنده رنج T اولين و مهم ترين محصول آريا ديزل موتور است که از خط توليد خارج خواهد شد.

1396/05/29
Bookmark and Share   شماره خبر :2026 تعداد بازدید :1397

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload